Як медіа висвітлюють права людини у новинах

Цей медіамоніторинг ставив за мету проаналізувати, як журналісти найпопулярніших українських онлайн-медіа висвітлюють новини щодо тем, дотичних до прав людини. З цією метою Інститут масової інформації на замовлення Центру прав людини ZMINA провів медіамоніторинг новин, опублікованих на сайтах дев’яти телеканалів та десяти найпопулярніших онлайн-медіа за період з 18 до 24 жовтня 2021 року включно.

Варто зазначити, що концепція “права людини” є радше ціннісним підходом у роботі журналістів, а не окремим тематичним напрямом, тому охопити її вичерпно не було метою в межах цього конкретного медіамоніторингу. Натомість ми обрали чотири особисті права – право на свободу та особисту недоторканність, презумпція невинуватості, заборона дискримінації, свобода думки, совісті та релігії – і з’ясували, наскільки у висвітленні їх у ЗМІ дотримано журналістських стандартів. Ці права зафіксовано в Конституції України та Європейській конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Текст медіамоніторингу за посиланням.

Автори: Надія Добрянська