Перспективи встановлення кримінальної відповідальності за “колабораціонізм” в Україні

Мета цього аналізу – доповнити наявну дискусію науковими підходами до використання терміна “колабораціонізм” та визначення поняття співпраці з ворогом під час війни. Окрім того, цей звіт ставить за мету обговорення встановлення такої відповідальності в Україні з урахуванням довгострокових наслідків застосування подібних практик в інших країнах, зокрема в Європі та СРСР після Другої світової війни.

Це дослідження є результатом аналізу законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді України, українських наукових публікацій та заяв громадських організацій у ЗМІ щодо встановлення кримінальної відповідальності за “колабораціонізм”. Для формування теоретичних підходів щодо встановлення відповідальності за “колабораціонізм” та іноземних практик було проведено аналіз правничої, історичної та політологічної літератури.

Дослідження складається із шести розділів. У першому розділі наведено огляд зареєстрованих законопроєктів для встановлення кримінальної відповідальності за “колабораціонізм” в Україні. У другому розділі описано історію поняття “колабораціонізм”, сучасні підходи до його визначення, а також дискусію щодо використання терміна “колабораціонізм” у світі. У третьому розділі висвітлено аналіз притягнення до відповідальності за “колабораціонізм” після Другої світової війни в країнах Європи, а в четвертому – в СРСР. У п’ятому розділі узагальнено уроки для України з державної політики та практики у сфері кримінальної відповідальності за “колабораціонізм” у країнах Європи та СРСР. У шостому розділі викладено наші рекомендації щодо розроблення державної політики у сфері кримінальної відповідальності за “колабораціонізм” в Україні.

Звіт доступний за посиланням.

Автори: Надія Добрянська