Права людини та мас-медіа в Україні

Збірник конспектів лекцій «Права людини та мас-медіа в Україні» розрахований для журналістів, студентів, аспірантів, викладачів, а також для широкого кола читачів, хто цікавиться медійними процесами в Україні.

Це спеціальне видання підготовлено в рамках реалізації програми стажування/підвищення кваліфікації викладачок і викладачів журналістики «Академія з прав людини для журналістів та журналісток» за фінансування Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії.

Погляди, висловлені в публікаціях, належать авторам і не обов’язково відображають позицію ініціаторів програми. Збірник загалом або окрему її частину (конспект лекції) може використати будь-який вищий навчальний заклад для підготовки студентів-журналістів або будь-яка медіаорганізація для підвищення кваліфікації журналістів-практиків на цінностях прав людини. 

ЗАВАНТАЖИТИ “Права людини та мас-медіа в Україні”

Авторський колектив: Близнюк А., Бондаренко І.; Бондаренко Т.; Брошкова С.; Бутиріна М.; Василик Л.; Виртосу І.; Волковинський О.; Вялкова І.; Глушко А.; Коваль Т.; Ковальова Т., Костюченко О.; Кучер Н.; Луць Ю.; Мельникова О.; Мірошниченко П.; Мітчук О.; Пикалюк Р.; Рудченко А.; Сипченко І.; Скібан Ю.; Тарасюк В.; Теребус О., Шендеровський К., Янець Н.

За загальною редакцією: Виртосу І., Шендеровський К.

Рекомендовано до друку Навчально-методичною комісією з журналістики та інформації та Вченою радою Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (протокол No 7 від 29 січня 2018 року). Видання здійснено в рамках реалізації програми стажування викладачів журналістики «Академія з прав людини для журналістів та журналісток» за фінансування Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії.

Автори: Шендеровський Костянтин, Ірина Виртосу