Заява щодо законопроєктів про лобізм в Україні

A+ A-

Наразі на розгляді профільного комітету з питань правової політики Верховної Ради України перебувають чотири законопроєкти, які мають на меті законодавче врегулювання лобістської діяльності, – законопроєкти № 3059, 3059-1, 3059-2, 3059-3.

Підходи, закладені в цих законопроєктах, становлять загрозу обмеження прав громадян та організацій громадянського суспільства для здійснення і захисту своїх прав і свобод, задоволення своїх громадянських, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, а також права на участь у виробленні рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, гарантованих ст. 5 і 36 Конституції України, ст. 21 Закону України “Про громадські об’єднання”, іншими законами України, а також ст. 25 ратифікованого Україною Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. 

Системним недоліком цих законопроєктів є намір поширити регулювання лобізму на гарантовану законами діяльність організацій громадянського суспільства і громадян, спрямовану на реалізацію своїх прав та інтересів через участь у формуванні публічної політики. 

У названих законопроєктах немає чіткого визначення лобізму як виду комерційної діяльності, яка передбачає надання суб’єктом підприємницької діяльності послуг з реалізації інтересів замовника в рішеннях / нормативно-правових актах органів влади. На нашу думку, виключно діяльність, яка підходить під це обмежене визначення лобізму, може бути предметом законодавчого регулювання.

Серед найсуперечливіших положень законопроєктів, які обмежують права громадян і організацій громадянського суспільства на реалізацію своїх інтересів через участь у формуванні публічної політики, є такі:

  • Відсутність розмежування між лобістською діяльністю та участю громадян у формуванні державної політики. Законопроєкти № 3059, 3059-1, 3059-3 не розмежовують лобістської діяльності та діяльності громадян і організацій громадянського суспільства, спрямованої на реалізацію своїх прав та інтересів через участь у формуванні публічної політики. Це створює підставу поширення на них вимог як до лобістів у частині реєстрації, звітності, оплати за реєстрацію лобістом та накладення значних штрафних санкцій у разі нереєстрації, які додатково запроваджуються законопроєктами. А отже, ці положення обмежують права громадян на участь у реалізації своїх інтересів та формуванні публічної політики.
  • Запровадження додаткової звітності для організацій громадянського суспільства. Відповідно до норм законопроєктів № 3059 та № 3059-1, громадські об’єднання, які ведуть свою діяльність відповідно до ЗУ “Про громадські об’єднання” та будуть визнані контролювальним органом лобістами, мають надати додатковий розгорнутий перелік інформації щодо власної діяльності. 
  • Необґрунтовані обмеження на ведення лобістської діяльності. Законопроєкт № 3059-1, поширюючи визначення лобізму на діяльність організацій громадянського суспільства у сфері взаємодії із суб’єктами владних повноважень (гарантована Законом України “Про громадські об’єднання”), фактично забороняє вести лобістську діяльність неприбутковим організаціям, засновникам або членам (учасникам) такої неприбуткової організації (п. 8 ч. 2 ст. 6). 
  • Додаткові регуляції для громадських організацій. Законопроєкт № 3059-2, хоча визначає, що його норми не поширюються на громадські організації, суспільні чи професійні групи, які мають передбачене іншими законами право на участь у формуванні політики держави, передбачає зміни до Закону України “Про громадські об’єднання”, якими визначає, що для здійснення своєї мети (цілей) громадське об’єднання має право вести адвокаційну діяльність. Отже, законопроєкт № 3059-2 зобов’язує громадські організації внести зміни до своїх статутів для того, щоб реалізувати своє право на участь у формуванні публічної політики, яке вже гарантоване чинними законами.
  • Некоректна класифікація видів громадського залучення. Законопроєкт № 3059-2 хоч і розрізняє лобістську та адвокаційну діяльності, але зараховує до лобізму види діяльності, які іншими законами гарантуються для громадян і організацій громадянського суспільства, наприклад участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів; підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів, результатів соціологічних та інших досліджень; участь, за попереднім повідомленням, у засіданнях виборних органів чи їхніх комітетів (ст. 6). Отже, більшість адвокаційних кампаній,  які реалізуються громадськими організаціями, можуть бути кваліфіковані як лобістська діяльність. 
  • Запровадження штрафних санкцій та можливість накладання штрафних санкцій на організації громадянського суспільства за рішенням регулятора. Усі законопроєкти встановлюють високі штрафні санкції за невиконання норм кожного із зареєстрованих проєктів закону, якщо уповноважений орган вирішить, що організація громадянського суспільства підпадає під дію закону, але не виконує його норм. Це може використовуватися для тиску на громадянське суспільство.

Законодавство щодо лобіювання існує лише в шести державах-членах ЄС (Ірландія, Австрія, Франція, Польща, Словенія і Литва). Більшість із цих законів вважає лобіювання професійною діяльністю і відмежовує її від гарантованих законами інструментів участі громадян та організацій громадянського суспільства у формуванні публічної політики.

Законодавче регулювання лобізму може сприяти зменшенню ризиків корупції в процесах підготовки та ухвалення нормативно-правових актів. Проте наголошуємо, що головними й першочерговими викликами для подолання корупції в Україні є проведення реформ задля встановлення дієвого правосуддя, ефективної системи органів правопорядку та посилення інституційної стійкості антикорупційних органів.

Ідея правового врегулювання лобістської діяльності в Україні потребує ретельного вивчення міжнародного досвіду і проведення попереднього інклюзивного діалогу щодо принципів та юридичних механізмів такого врегулювання всіх зацікавлених сторін.  

Зважаючи на загрози, які становлять названі законопроєкти для обмеження прав людини, можливостей громадян і організацій громадянського суспільства брати участь у формуванні публічної політики та розвивати громадянське суспільство, закликаємо народних депутатів України відхилити законопроєкти про лобізм в Україні № 3059, 3059-1, 3059-2, 3059-3.

Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину “Єднання”

ГО “Український незалежний центр політичних досліджень”

ГО “Центр демократії та верховенства права”

Центр прав людини ZMINA

Жіночий Антикорупційний Рух

Рада Реформ Хмельниччини

ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”

Міжнародний Благодійний фонд “Карітас України”