Платформа громадянської солідарності закликає звільнити журналіста Андрія Александрова, затриманого в Білорусі

A+ A-

Текст заяви російською мовою нижче

Організації, що нижче підписалися, члени Платформи громадянської солідарності, висловлюють свою тривогу з приводу затримання нашого друга і колеги, журналіста Андрія Александрова. Він був затриманий у Мінську 13 січня 2021 року разом зі своєю партнеркою Іриною Злобіною. Вони перебувають у місцях тримання під вартою в Мінську. Андрій Александров є підозрюваним у кримінальній справі, порушеній управлінням Слідчого комітету в Мінську, за ст. 342 КК РБ “Організація і підготування дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них”.

Андрій Александров. Фото: Naviny.by

Андрій Александров – правозахисник у своїй рідній Білорусі й усьому регіоні ОБСЄ, він має досвід роботи в раді Білоруської асоціації журналістів, у таких неурядових організаціях, що фокусуються на свободі слова, як “Індекс цензури” і “Артикль 19”, а також у Платформі громадянської солідарності.

Наступного дня після його арешту поліція провела обшук в офісі незалежного інформаційного агентства БелаПАН, заявивши, що шукає докази, пов’язані з кримінальною справою проти Александрова. З офісу БелаПАН було конфісковано кілька одиниць обладнання, зокрема персональні комп’ютери.

Сотні випадків репресій проти журналістів, які мирно займалися своєю професією, були задокументовані в Білорусі у 2020 році. Репресії тривають і у 2021 році. Александров – один з дев’яти журналістів у списку зі 187 політичних в’язнів, який ведеться білоруськими правозахисними організаціями.

Члени Платформи громадянської солідарності, які нижче підписалися, висловлюють свою солідарність з Андрієм Александровим та Іриною Злобіною. Ми найрішучіше засуджуємо їхні арешти й закликаємо білоруську владу негайно звільнити їх і беззастережно зняти з них усі звинувачення. Ми також засуджуємо рейд в офісі БелаПАН. Ми нагадуємо білоруській владі, що репресивні заходи, використані у відповідь на висловлювання критичних думок про уряд, несумісні з правом на свободу вираження поглядів і є явним порушенням міжнародних зобов’язань Білорусі.

Ми закликаємо уряд Білорусі припинити будь-яке подальше втручання в основні права людини тих, хто мирно і законно здійснює своє право на свободу вираження поглядів. Ми закликаємо білоруський уряд звільнити всіх, кого позбавлено свободи з порушенням їхнього права на свободу слова і мирних зібрань, зокрема Андрія Александрова та Ірину Злобіну.

Ми вітаємо увагу, виявлену до арешту Александрова представником ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації. Ми закликаємо інші органи ОБСЄ, Головування та інші держави-учасниці ОБСЄ вжити подальших кроків, щоб сприяти звільненню Андрія Александрова, Ірини Злобіної та інших осіб, позбавлених волі за висловлення своєї думки або за мирні цивільні дії, і щоб покласти край новим подібним затриманням. Ми також нагадуємо про Порядок денний для міжнародної підтримки переходу Білорусі до прав людини і демократії, для міжнародної підтримки транзиції у сфері прав людини і демократії в Білорусі, яку ухвалено під егідою Платформи на початку грудня 2020 року.

 1. “Схід SOS” (Україна)
 2. Правозахисний центр “Поступ” (Україна)
 3. Громадський фонд “Нота бене” (Таджикистан)
 4. Центр участі і розвитку (Грузія)
 5. Центр громадянських свобод (Україна)
 6. Асоціація УМДПЛ (Україна)
 7. ДРА – Німецько-російський обмін (Німеччина)
 8. “Індекс цензури” (Великобританія)
 9. Правозахисний Центр Азербайджану (Азербайджан)
 10. Клуб прав людини (Азербайджан)
 11. “Артикль 19” (Великобританія)
 12. Харківська регіональна фундація “Громадська альтернатива” (Україна)
 13. Лібереко – партнерство за права людини (Німеччина)
 14. Фундація Регіональних Ініціатив (Україна)
 15. Ініціатива за права людини (Україна)
 16. Грузинський центр психосоціальної та медичної реабілітації жертв тортур (Грузія)
 17. Норвезький Гельсінський комітет (Норвегія)
 18. Гельсінський комітет прав людини (Північна Македонія)
 19. Центр дослідження правової політики (Казахстан)
 20. Мережа ОБСЄ (Швеція)
 21. Фонд “Громадський вердикт” (Росія)
 22. Центр “Соціальна дія” (Україна)
 23. Центр правової трансформації (Білорусь)
 24. Гельсінський фонд з прав людини (Польща)
 25. Білоруський будинок прав людини імені Б. Звозскова (Білорусь / Литва)
 26. Truth Hounds (Україна / Грузія)
 27. “Промо ЛЕКС” (Молдова)
 28. Інформаційно-аналітичний центр “Сова” (Росія)
 29. Центр розвитку демократії і прав людини (Росія)
 30. Фонд будинків прав людини (Норвегія)
 31. Crude Accountability (США)
 32. Правозахисна група “Гражданін.Армія.Закон” (Russia)
 33. Міжнародне партнерство для прав людини (Бельгія)
 34. Нідерландський Гельсінський комітет (Нідерланди)
 35. Громадське об’єднання “Гідність” (Казахстан)
 36. Громадське об’єднання “Правозахисний рух: Бір Дуїно Киргизстан” (Киргизстан)
 37. Центр прав людини ZMINA (Україна)
 38. Болгарський Гельсінський комітет (Болгарія)
 39. Правозахисний центр “Весна” (Білорусь)
 40. Цивільний контроль (Росія)
 41. Громадський фонд “Голос свободи” (Киргизстан)
 42. Казахстанське Міжнародне бюро з прав людини і дотримання законності (Казахстан)
 43. Інститут моніторингу прав людини (Литва)
 44. Гельсінська громадянська асамблея – Ванадзор (Вірменія)
 45. Союз “Жінки Дону” (Росія)
 46. ​​Центр прав людини (Грузія)
 47. Білоруський Гельсінський комітет (Білорусь)
 48. Всесвітня організація проти тортур

 

Платформа гражданской солидарности призывает освободить журналиста Андрея Александрова, задержанного в Беларуси

Нижеподписавшиеся организации, члены Платформы гражданской солидарности, выражают свою тревогу по поводу задержания нашего друга и коллеги, журналиста Андрея Александрова. Он был задержан в Минске 13 января 2021 года вместе со своей партнершей Ириной Злобиной. Они оба находятся в местах содержания под стражей в Минске. Андрей Александров является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному управлением Следственного комитета по городу Минску, по ст. 342 УК РБ “Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них”.

Андрей Александров – правозащитник в своей родной Беларуси и по всему региону ОБСЕ, имеющий опыт работы в совете Белорусской ассоциации журналистов в таких неправительственных организациях, фокусирующихся на свободе слова, как “Индекс цензуры” и “Артикль 19”, а также в Платформе гражданской солидарности.

На следующий день после его ареста полиция провела обыск в офисе независимого информационного агентства БелаПАН, заявив, что ищет улики, связанные с уголовным делом против Александрова. Из офиса БелаПАН было конфисковано несколько единиц оборудования, в том числе персональные компьютеры.

Сотни случаев репрессий против журналистов, мирно занимавшихся своей профессией, были задокументированы в Беларуси в 2020 году. Репрессии продолжаются и в 2021 году. Александров – один из девяти журналистов в списке из 187 политических заключенных, который ведется белорусскими правозащитными организациями.

Нижеподписавшиеся члены Платформы гражданской солидарности выражают свою солидарность с Андреем Александровым и Ириной Злобиной. Мы осуждаем их аресты самым решительным образом и призываем белорусские власти немедленно освободить их и безоговорочно снять с них все обвинения. Мы также осуждаем последующий рейд в офисе БелаПАН. Мы напоминаем белорусским властям, что репрессивные меры, принятые в ответ на высказывание критических мнений о правительстве, несовместимы с правом на свободу выражения мнения и являются явным нарушением международных обязательств Беларуси.

Мы призываем правительство Беларуси прекратить любое дальнейшее вмешательство в основные права человека тех, кто мирно и законно осуществляет свое право на свободу выражения мнения. Мы призываем правительство освободить всех, кто лишен свободы в нарушение их права на свободу слова и мирных собраний, в их числе Андрея Александрова и Ирину Злобину.

Мы приветствуем внимание, проявленное к аресту Александрова представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. Мы призываем другие органы ОБСЕ, Председательство и другие государства-участники ОБСЕ предпринять последующие шаги, чтобы способствовать освобождению Андрея Александрова, Ирины Злобиной и других лиц, лишенных свободы за выражение своего мнения или за мирные гражданские действия, и чтобы положить конец новым подобным задержаниям. Мы также напоминаем о Повестке для международной поддержки перехода Беларуси к правам человека и демократии, для международной поддержки транзиции в области прав человека и демократии в Беларуси, которая была принята под эгидой Платформы в начале декабря 2020 года.

 1. “Восток SOS” (Украина)
 2. Правозащитный центр “Поступ” (Украина)
 3. Общественный фонд “Нота бене” (Таджикистан)
 4. Центр участия и развития (Грузия)
 5. Центр гражданских свобод (Украина)
 6. Ассоциация УМДПЛ (Украина)
 7. ДРА – Немецко-русский обмен (Германия)
 8. “Индекс цензуры” (Великобритания)
 9. Правозащитный Центр Азербайджана (Азербайджан)
 10. Клуб прав человека (Азербайджан)
 11. “Артикль 19” (Великобритания)
 12. Харьковская региональная фундация “Общественная альтернатива” (Украина)
 13. Либерэко – партнерство за права человека (Германия)
 14. Фундация Региональных Инициатив (Украина)
 15. Инициатива за права человека (Украина)
 16. Грузинский центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток (Грузия)
 17. Норвежский Хельсинкский комитет (Норвегия)
 18. Хельсинкский комитет прав человека (Северная Македония)
 19. Центр исследования правовой политики (Казахстан)
 20. Сеть ОБСЕ (Швеция)
 21. Фонд “Общественный вердикт” (Россия)
 22. Центр “Социальное действие” (Украина)
 23. Центр правовой трансформации (Беларусь)
 24. Хельсинкский фонд по правам человека (Польша)
 25. Беларусский дом прав человека имени Б. Звозскова (Беларусь/Литва)
 26. Truth Hounds (Украина/Грузия)
 27. “Промо ЛЕКС” (Молдова)
 28. Информационно-аналитический центр “Сова” (Россия)
 29. Центр развития демократии и прав человека (Россия)
 30. Фонд домов прав человека (Норвегия)
 31. Crude Accountability (США)
 32. Правозащитная группа “Гражданин.Армия.Закон” (Russia)
 33. Международное партнерство для прав человека (Бельгия)
 34. Нидерландский Хельсинкский комитет (Нидерланды)
 35. Общественное объединение “Достоинство” (Казахстан)
 36. Общественное объединение “Правозащитное движение: Бир Дуйно Кыргызстан” (Кыргызстан)
 37. Центр прав человека ZMINA (Украина)
 38. Болгарский Хельсинкский комитет (Болгария)
 39. Правозащитный центр “Весна” (Беларусь)
 40. Гражданский контроль (Россия)
 41. Общественный фонд “Голос свободы” (Кыргызстан)
 42. Казахстанское Международное бюро по правам человека и соблюдению законности (Казахстан)
 43. Институт мониторинга прав человека (Литва)
 44. Хельсинкская гражданская ассамблея – Ванадзор (Армения)
 45. Союз “Женщины Дона” (Россия)
 46. Центр прав человека (Грузия)
 47. Белорусский Хельсинкский комитет (Беларусь)
 48. Всемирная организация против пыток