Інформація про проект “Досягнення рівності: спільний підхід для покращення стану рівності та недискримінації”

A+ A-

Проект “Без Кордонів” у партнерстві з Центром Громадянських Свобод та Центром інформації про права людини протягом 2014 – 2015 року реалізовує проект “Досягнення рівності: спільний підхід для покращення стану рівності та недискримінації” за підтримки Європейської Комісії та Міжнародного Фонду “Відродження”.

Мета проекту: посилення спроможності громадських організацій (членів КПД та інших), що працюють в сфері недискримінації та рівності, підвищення спроможності організацій та груп, що представляють меншини, та надання їм можливостей ефективно запобігати та протидіяти дискримінації; створення публічного діалогу навколо проблеми дискримінації та нерівності в Україні.

Партнери спільними зусиллями будуть працювати задля: підвищення спроможності та покращення мережі громадських організацій (КПД), що має призвести до посилення їх залученості в процесах формування та впровадження державних політик з запобігання та протидії дискримінації; підвищення обізнаності ЗМІ в темі недискримінація та рівність та їх активна участь у кампанії інформування суспільства про проблему та розбудові публічної дискусії навколо неї.

Основні напрямки роботи в рамках проекту:

– Навчання громадських активістів та лідерів громад, які представляють вразливі меншини (5 тренінгових програм та посібник із практиками та рекомендаціями);

– Тренінги для працівників ОМС та МОВВ в 5 регіонах + посібник із поясненнями до ЗУ та кращими практиками;

– Навчальний посібник та тренінги для місцевих ЗМІ (5 регіонів);

– Підтримка локальних ініціатив зі співпраці між НУО та ОМС/МОВВ (2015 рік);

– Підтримка журналістських проектів на місцевому рівні (2015 рік);

– Підтримка членів КПД/НУО;

– Створення та розповсюдження власного інформаційного контенту про проблему дискримінації, персональні історії, кращі практики вирішення, тощо.

Очікувані результати проекту:

1.Внесені зміни до антидискримінаційного законодавства та розроблено політику його імплементації (включно із розширенням списку захищених характеристик та створенням ефективного механізму). Громадські організації (члени КПД) приймають участь у формуванні державної політики впровадження захисту та запобігання дискримінації як на національному, так і на місцевих рівнях.

2.Посилена увага суспільства до питання толерантності, недискримінації та рівності. Розпочато ширший громадський діалог про проблематику недискримінації та рівності, розпочато громадську кампанію інформування та роботу із ЗМІ для транслювання повідомлень про невід’ємність прав людини, важливість захисту принципів недискримінації та рівності для кожного громадянина України, таким чином формулюючи знання про проблему та шляхи її вирішення у громади.

3. Збільшено кількість членів КПД та рівень їх залученості до роботи мережі. Через проведення навчання покращено рівень знань окремих членів КПД та їх спроможність проводити проекти на локальних рівнях та співпрацювати із різними акторами для покращення ситуації із просуванням принципів недискримінації та рівності в Україні.

4. Покращено висвітлення проблеми дискримінації та нерівності в ЗМІ. Підвищено стандарти висвітлювання відповідних матеріалів у ЗМІ на національному та локальному рівнях через проведення навчання ЗМІ, створення посібника, залучення окремих журналістів до написання матеріалів та пошуку справ з випадками дискримінації для подальшого висвітлення. Проведення кампанії підвищення обізнаності громади із проблемою та залучення різних акторів до ширшої дискусії про можливі шляхи її вирішення.

5. Підвищено рівень обізнаності громадян про механізми захисту від дискримінації та нерівності. Через підвищення спроможності громадських організацій та органів виконавчої влади на різних рівнях збільшено мережу громадських організацій та центрів безоплатної правової допомоги, готових надавати консультації жертвам дискримінації та домагатися справедливого відшкодування.

Бенефіціарії проекту: Всі члени КПД та інші НОУ/активісти, які працюють над подоланням дискримінації, ЗМІ/журналісти, органи державної влади на національному та місцевому рівнях. Загальною та досяжною лише в довготривалій перспективі метою проекту є підвищення ефективності правових механізмів протидії дискримінації в українському суспільстві. Робота, спрямована на досягнення цієї мети, принесе користь не тільки соціальним групам, що є вразливими до дискримінації в Українському суспільстві, а й Українському суспільству в цілому.

Проект розроблено із врахуванням максимального залучення учасників до його формування та впровадження. Всі рішення в рамках проекту будуть прийматися із залученням експертного потенціалу та оцінки від членів КПД/бенефіціарієв. Посібники, заплановані в рамках проекту, будуть підготовані із врахування коментарів від цільових груп (посібник для журналістів) та кращих практик із запобігання дискримінації (посібники для НУО та ОМС/МОВВ).